Back to search

Brig

Two-masted vessels carrying a full set of square sails on each mast, although the mainmast also carries a gaff-rigged spanker or driver sail; the mainmast is taller than the foremast.

Illustration [sv] Illustration av Jacob Hägg. [sv] Public Domain Mark (PDM)
Name

Brig

superconcept.externalEntry https://en.wikipedia.org/wiki/Brig

Wikipedia (via Wikidata) [*]

A brig is a sailing vessel with two square-rigged masts. During the Age of Sail, brigs were seen as fast and maneuverable and were used as both naval warships and merchant vessels. They were especially popular in the 18th and early 19th centuries. Brigs fell out of use with the arrival of the steam ship because they required a relatively large crew for their small size and were difficult to sail into the wind. Their rigging differs from that of a brigantine which has a gaff-rigged mainsail, while a brig has a square mainsail with an additional gaff-rigged spanker behind the mainsail.

True en Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA) [no] https://et.wikipedia.org/wiki/Prikk

Wikipedia (via Wikidata) [*]

Prikk (ÕS-is ka brikk) on kahemastiline raapurjestuses purjelaev.

18.–19. sajandil oli prikk kiire sõjalaev, mille veeväljasurve oli 200–400 tonni ja mis oli relvastatud kuni 24 suurtükiga. Priki meeskonnas oli kuni 120 meest.

Prikke kasutati valve-, luure-, side- ja karavanide saatelaevadena.

True et Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA) [no] https://fi.wikipedia.org/wiki/Priki

Wikipedia (via Wikidata) [*]

Priki on pieni kaksimastoinen purjealus, jossa molemmissa mastoissa on raakapurjeet sekä haruspurjeet, ja vähintään takimmaisessa mastossa kahvelipurje.

Priki-takilasta on kehitetty helpommin hallittavissa oleva takilatyyppi brigantiini.

[fi]

True fi Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA) [no] https://nn.wikipedia.org/wiki/Brigg

Wikipedia (via Wikidata) [*]

Ein brigg er eit tomasta, mellomstort, fullrigga seglskip med rær på begge mastene. Ordet brigg kjem frå engelsk og er avleia av «brigantin».

True nn Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA) [no] https://no.wikipedia.org/wiki/Brigg

Wikipedia (via Wikidata) [*]

Brigg er et tomastet, mellomstort, seilskip med rær på begge master, og gaffelseil på bakre masten.

Det var Storbritannia som på 1700-tallet begynte å bygge denne skipstypen og navnet er avledet av «brigantin» som betyr sjørøverskip, hvorfra de trolig også hadde hentet idéen. Brigger var svært vanlige i Norge for 150 år siden. Skutene lastet godt, men var ikke raske. Størrelsen gjorde det overkommelig både å bygge og finansiere dem lokalt.

Et eksempel på en norsk brigg kan være «Hovvarpner».

[no]

True no Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA) [no] https://sv.wikipedia.org/wiki/Brigg

Wikipedia (via Wikidata) [*]

För Brigg i Lincolnshire, se Brigg, England.

En brigg (engelska brig) är ett tvåmastat segelfartyg, vanligen med en dödvikt på högst 300 ton. Briggen har full uppsättning råsegel på båda masterna och även ett stort gaffelsegel (ibland kallat briggsegel) på nedre delen av stormasten, som är den aktre av masterna.

På vissa briggar satt gaffelseglet på en egen smäcker mast som satt tätt akter om stormasten. Denna fartygstyp kallades snaubrigg. Tidiga snaubriggar saknade märsar. 1890 hade snaumasten i allmänhet ersatts av en skena på stormasten. Andra liknande fartygstyper var hermafroditbrigg, skonertbrigg och brigantin.

En brigg är ett lättseglat fartyg som kan manövreras på små ytor bland annat vända runt med en så kallad briggvändning. Briggar användes ofta som lastfartyg och benämndes ofta efter den typ av last de var byggda för. Kaffebrigg, vetebrigg, malmbrigg etcetera.

In på 1870-talet användes briggar även som örlogsfartyg, med upp till 20 lätta kanoner.

Briggen Tre Kronor af Stockholm sjösattes 2005. Det är en nybyggd kopia av Svenska Marinens brigg Gladan från mitten av 1800-talet. Under andra hälften av 1800-talet fanns det över 400 registrerade briggar bara i Stockholmsområdet.

Ett annat exempel på briggar byggda på senare tid är Briggen Gerda Gefle som sjösattes sommaren 2006 på Gerdavarvet i Gävle med briggen Gerda byggd på O. A. Brolins skeppsvarv 1868 som förebild.

[sv]

True sv Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA) [no] Category Type Broader concept square-rigged vessels: two masts Narrower concept Snow (sailing vessels) Exact match http://vocab.getty.edu/aat/300233042 http://www.wikidata.org/entity/Q202539 See also http://sv.wikipedia.org/wiki/Brigg Web reference Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Open in KulturNav